Stowarzyszenie PATRONUS


Idź do treści

Cele

Stowarzyszenie

  • zrzeszanie osób chorych celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększania uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym kraju;


  • wyzwalanie inicjatywy osób chorych w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia rozumianych jako proces osiągania optymalnego poziomu funkcjonowania w społeczeństwie po to, by zapewnić im możliwość kierowania własnym życiem;


  • likwidacja barier psychologiczno-społecznych poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób niepełnosprawnych, a szczególnie chorych na stwardnienie rozsiane i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami;


  • artykułowanie i reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych, a szczególnie chorych na SM w raju oraz na arenie międzynarodowej;


  • stworzenie specjalistycznej placówki rehabilitacyjnej;


  • pomoc w pozyskaniu środków na leki, rehabilitację i zakup specjalistycznych środków transportu i przystosowanie pojazdów i pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Strona główna | Stowarzyszenie | My w mediach | Wsparcie | Archiwum | Kontakt | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego
stat4u